MANUS Art Collective je nově založeným uměleckým spolkem, od roku 2020 působícím na poli současné taneční scény. Jako tým mladých aktivních tvůrců a interpretů jsou součástí různých projektů současného tance a performing arts. Skupinu tvoří Štěpána Mancová, Šimon Klus a Šárka Říhová. V loňském roce vznikla za státní i veřejné podpory choreografie Árbakkinn, která je letos zařazena do programu Nová krev organizovaného platformou Nová síť. V letošním roce mimo jiné vzniká za podpory ministerstva kultury a Visegrad Fund představení NomHades, inspirované uprchlíky a útěkem. V koprodukci se Studiem ALTA vznikla i inscenace Košilice a Okšila, kterou uvidíte na našem festivalu.

www.altart.cz

a další...

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.